17Gen2014

Encarregar a una immobiliària el procés de recerca d'un inquilí per al pis que es vol posar en lloguer pot estalviar al propietari treball i temps. Per exemple, la immobiliària assessora sobre el preu de la renda; Pot fer una selecció més exhaustiva; Pot encarregar-se del cobrament de la mensualitat o gestionar l'assegurança de lloguer.

Què fa una immobiliària en el procés de lloguer d'un habitatge?

- Busca l'inquilí: La quantitat de persones a les quals se'ls informa que aquest pis és de lloguer és molt més gran que les que veuen l'anunci al carrer, i es llogarà molt abans. La immobiliària té fotos del pis i ja fa una selecció del possible inquilí. Si un particular està interessat en veure el pis són els de la immobiliària els que s'encarreguen d'ensenyar, així no cal estar pendents d'ajustar agenda.

- Selecciona l'inquilí: Consulta alguna base de dades d'inquilins morosos, sol·licita i reuneix tota la documentació necessària per assegurar-se que és un llogater solvent. Així, li demana un aval bancari, nòmines dels últims tres mesos i comprova que tota aquesta documentació sigui real.

- Assessora sobre el preu de la renda : Les agències saben el que es pot demanar pel lloguer del teu pis ja que coneixen perfectament el mercat .

- Assessora sobre el contracte de lloguer: Encara que sembla una cosa senzilla cal fer les coses bé, un contracte mal redactat o no complint les lleis pot ser un problema per al propietari. Les agències estan al dia de les últimes actualitzacions com ara les recollides en llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges que es va aprovar al juny de 2013.

- Realitza el cobrament de la mensualitat si aquesta no es fa per transferència bancària: Això es fa molt en pisos llogats per estudiants o per diverses persones, cadascú posa la seva part i després paguen la mensualitat completa en la immobiliària.

- Gestiona l'assegurança de lloguer per evitar i solucionar situacions d'impagament.

- S'encarrega del cobrament dels rebuts de l'aigua, llum, gas ...: Aquesta opció és molt còmoda si no vols donar de baixa els subministraments ja que en donar-lo d'alta les empreses subministradores cobren.

- Difusió del pis en lloguer a mitjans de comunicació, internet i xarxes socials el pis.

Lògicament la contrapartida és que això té un cost. En algunes comunitats la immobiliària només li cobra a l'arrendador la quota d'un mes més l'IVA encara que també poden cobrar la meitat a cada un, meitat a l'arrendador i meitat a l'inquilí. En altres li cobren la mensualitat completa més el 21 % d'IVA a cada un, arrendador i inquilí.

Article vist a inmoblog.